Eliška Čabalová • KNIŽNÁ VÄZBA

Vedie Ateliér knižného dizajnu a animácie na Fakulte umenia Ostravskej univerzity. Zaoberá sa knižnou väzbou, tvorbou autorských kníh, voľnou a úžitkovou grafikou a obalovým dizajnom.
Eliška Čabalová
Video: Mikuláš Krišpín Jiždinský

Prednáška Doc. PhDr. Elišky Čabalovej sa konala v sobotu, 26. júna v Kabinete pomalosti (v Novej Cvernovke). Prednáška bola venovaná typológii knižnej väzby od staroveku až po súčasnosť s ukážkami jednotlivých funkčných makiet. Okrem toho Eliška predstavila Ateliér knižného dizajnu, ktorý vedie na Ostravskej univerzite a svoju voľnú tvorbu, ktorá zahŕňa niekoľko rôznych výtvarných odborov. Popri viazaní knižných bibliofílií či vytváraní autorských kníh sa venovala aj textilu, pôsobí v oblasti voľnej grafiky, kaligrafie a obalového designu. Práce Elišky Čabalovej sú zastúpené v zbierkach Museum für Kunst und Gewerbe (Hamburg, Nemecko), Moravskej galerii v Brne, Národného muzea v Prahe, Muzea knihy v Lokti nad Ohří, Památníku národního písemnictví v Prahe, Jihočeského muzea v Českých Budejoviciach, súkromných zbierkach v Českej republike, vo Francúzsku a v USA.

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
FPU_logo