W—L


Workshops—Lectures je séria workshopov, ktoré sa konajú od apríla do decembra na rôznych miestach v Bratislave. Každé podujatie má svoju tému, úvod alebo teoretikcú časť, z ktorej môžu účastníci vychádzať v praktickej časti. Projekt Workshops—Lectures pripravuje občianske združenie Fotogram. Cieľom je podpora vizuálneho umenia prostredníctvom vzdelávacích aktivít a publikačnej činnosti a vytvorenie online platformy pre tvorbu mladšej generácie vizuálnych umelcov. V sekcii PROGRAM na tejto web stránke nájdete nadchádzajúce udalosti. Jednotlivé workshopy majú obmedzenú kapacitu a  je potrebné sa na ne dopredu prihlásiť: info.fotogram@gmail.com

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov
poskytnutých Fondom na podporu umenia.