Občianske združenie Fotogram vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov a umelecké združenia na prihlásenie sa na tvorivý workshop „Cieľ kniha”, ktorý sa bude konať 12. – 17. augusta 2019 v Banskej Štiavnici. Workshop sa zameriava na problematiku ručne viazaných kníh, knižných objektov a na klasické knihárske techniky (mramorovanie papiera a iné).

Na svojom projekte môžete pracovať v špecializovanom ateliéri určenom na reštaurovanie papiera naSPŠ Samuela Mikovíniho, kde si budete môcť vyskúšať niekoľko tradičných spôsobov viazania kníh, konzervátorské a reštaurátorské práce alebo iné techniky úzko súvisiace s knižnou väzbou a papierom. 

 

 

Naše pozvanie prijala aj hosťka zo zahraničia Doc. PhDr. Eliška Čabalová (Fakulta umění OU, Ostrava), ktorá sa predstaví v rámci večernej prezentácie s diskusiou. Porozpráva aj o tom, aké je uplatnenie knižnej väzby v tvorbe súčasných študentov na Ostravskej univerzite. Ako sa knižná väzba vyvíjala v minulosti a ako sa s ňou dá pracovať dnes nám priblížia lektori workshopu Marek Cina (VŠVU, Bratislava) a Rado Blaho (SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica). Obaja pôsobia ako pedagógovia a venujú sa knižnej väzbe. 

Výsledky workshopu budú prezentované v rámci výstavy v priestoroch Hájovňe v lokalite Červená Studňa pri Banskej Štiavnici. Účastníci workshopu budú mať zabezpečné ubytovanie, materiál na realizáciu svojich projektov a asistenciu pri inštalácii výstavy.

 

Lektori: Marek Cina a Rado Blaho

 

 

Vyplňte PRIHLASOVACÍ FORMULÁR (navrhnite koncepciu/ideu diela, napíšte čo si chcete na workshope vyskúšať, špecifikujte technické požiadavky na inštaláciu) alebo pošlite vaše CV a portfólio na adresu: info.fotogram@gmail.com

 

Výzva sa vzťahuje na slovenských aj zahraničných profesionálnych umelcov, študentov a absolventov vysokých škôl s umeleckým a umenovedným zameraním. Výzva sa neobmedzuje na konkrétne médiá, sme otvorení všetkým umeleckým formám.

 

Termín uzávierky výzvy: 22. 7. 2019

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.