Tomáš Pospěch • PRÁCA S ARCHÍVOM

Tomáš Pospěch je historik umenia a vizuálny umelec. Pôsobí v Inštitúte tvorivej fotografie FPF SU v Opave a ako kurátor fotografie Umeleckopriemyselného múzea v Prahe.
Video: Peter Zakuťanský

Hlavnou témou tohtoročnej série prednášok je práca s už existujúcim (fotografickým) archívom v kontexte vlastnej autorskej tvorby. Všetci pozvaní pracujú, či v minulosti pracovali s archívmi alebo ich tematizovaním. Ako vnímajú túto skúsenosť a akým spôsobom ovplyvnila ich ďalšie smerovanie?

Na prednáške budú predstavené vzájomne sa prestupujúce role: vizuálneho umelca – kurátora – editora. Tomáš Pospěch priblíži rôzne prístupy práce s fotografickým archívom – od práce s vlastným archívom, vyhľadávanie zabudnutých autorov osemdesiatych rokov až po prácu na Denníkoch Josefa Koudelku.

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
FPU_logo