2%

Aj tento rok môžete podporiť sériu workshopov a prednášok W—L prostredníctvom daňových priznaní. Ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % nášmu občianskemu združeniu Fotogram, postup nájdete tu:

 

 

Údaje potrebné na venovanie 2% Fotogramu:

Názov: Fotogram

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Osadná 79/7, 83103 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 51264285

DIČ: 2120879222

IBAN číslo účtu: SK7983300000002101364670

Kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

 

 

 

Dôležité termíny:

do 30. júna 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

do 30. júla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

 

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. júla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.