Tento rok môžete podporiť sériu workshopov a prednášok W—L aj prostredníctvom daňových priznaní. Ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % nášmu občianskemu združeniu Fotogram, postup nájdete tu:

Údaje potrebné na venovanie 2% Fotogramu:
  • Názov: Fotogram

  • Právna forma: občianske združenie

  • Sídlo: Osadná 79/7, 83103 Bratislava-Nové Mesto

  • IČO: 51264285
IBAN číslo účtu: SK7983300000002101364670
Kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

Ako na to?
Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
  • Od 1. júla 2018 majú podnikatelia (živnostníci) povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky.
Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.