Projekt Workshops—Lectures pripravuje občianske združenie Fotogram.

Cieľom združenia je podpora vizuálneho umenia prostredníctvom vzdelávacích aktivít a publikačnej činnosti.

Ďalším cieľom je vytvorenie online platformy pre tvorbu mladšej generácie vizuálnych umelcov.

Workshops—Lectures je séria workshopov, ktoré sa konajú od apríla do decembra na rôznych miestach v Bratislave.

Každé podujatie má svoju tému, úvod alebo teoretikcú časť, z ktorej môžu účastníci vychádzať v praktickej časti.

Jednotlivé workshopy majú obmedzenú kapacitu a  je potrebné sa na ne dopredu prihlásiť: info.fotogram@gmail.com.

V sekcii PROGRAM na tejto web stránke nájdete nadchádzajúce udalosti


Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.