O NÁS

Za občianskym združením Fotogram stoja fotografi Eva Benková, Juraj Starovecký a ilustrátor a grafik Marek Cina. Tento rok do spolupráce prizvali aj Dominiku Jackuliakovú, ktorá vedie Prípravný kurz fotografie na Vysokej škole výtvarných umení od roku 2017.

Cieľom Fotogramu je podpora a popularizácia vizuálneho umenia u mladých ľudí a širšej verejnosti, a to najmä prostredníctvom vzdelávacích aktivít, publikačnej činnosti a online platformy pre tvorbu súčasných vizuálnych umelcov. V rokoch 2018 a 2019 členovia združenia zorganizovali sériu podujatí s názvom Workshops—Lectures. Séria pozostávala z 13 workshopov, ktoré viedli slovenskí aj zahraniční lektori a umelci. Workshopy sa konali na rôznych miestach v Bratislave — v priestoroch fotografického ateliéru KAPRO, ďalej v galérii HotDock-project space, na Vysokej škole výtvarných umení alebo v ateliéri prednášajúcich lektorov; a v Banskej Štiavnici — SPŠ Samuela Mikovíniho. V roku 2020 sa členovia združenia zamerali viac na odborné prednášky a prostredníctvom projektu Lectures by Fotogram predstavili prácu 4 umelcov (Eliška Čabalová, Matej Hakár, Tatiana Takáčová a Slavomíra Ondrušová) pre širšiu verejnosť v priestoroch Novej Cvernovky, v rámci festivalu Brak a v galérii Beastro. V rámci série prednášok vydali katalóg mapujúci tvorbu umelcov a lektorov, ktorí sa zapojili do obidvoch projektov (Workshops—Lectures a Lectures by Fotogram). Katalóg prezentuje okrem vybraných diel umelcov aj krátke rozhovory s nimi a ich autorské texty.

Lectures by Fotogram je séria vzdelávacích podujatí a odborných prednášok, ktorých cieľom je popularizácia vizuálneho umenia ako aj prezentácia prednášajúcich lektorov (umelcov). V minulosti sme spolupracovali prevažne s mladšou generáciou umelcov, zo Slovenska. V tomto budeme v roku 2023 pokračovať, pričom zoznam lokálnych lektorov (umelcov) rozšírime o viacerých umelcov zo zahraničia. Pri výbere sme sa tematicky zamerali na takých, ktorí vo svojej tvorbe využívajú dokumentárne stratégie, voľne pracujú s fotografickým archívom, alebo sa venujú editorskej a publikačnej činnosti.

Workshops—Lectures je séria workshopov, ktoré sa konajú na rôznych miestach v Bratislave. Každé podujatie má svoju tému, úvod alebo teoretikcú časť, z ktorej môžu účastníci vychádzať v praktickej časti. Projekt Workshops—Lectures pripravuje občianske združenie Fotogram. Cieľom je podpora vizuálneho umenia prostredníctvom vzdelávacích aktivít a publikačnej činnosti a vytvorenie online platformy pre tvorbu mladšej generácie vizuálnych umelcov. V sekcii PODUJATIA na tejto web stránke nájdete nadchádzajúce udalosti. Jednotlivé workshopy majú obmedzenú kapacitu a  je potrebné sa na ne dopredu prihlásiť: info.fotogram@gmail.com

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
FPU_logo
Partneri