Otvorená výzva

Občianske združenie Fotogram vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov a umelecké združenia na prihlásenie sa na tvorivý workshop „Cieľ kniha”, ktorý sa bude konať 12. – 17. augusta 2019 v Banskej Štiavnici. Workshop…