Peter Fabo

Peter Fabo — Odkaz

Farebný proces (RA4) vo fotografii ponúka široké možnosti využitia najmä pri fotografickej koláži. Náš hosť Peter Fabo vo svojej tvorbe pracuje s farebným fotogramom pričom používa rôzne exeprimentálne prístupy. Kombináciou viacexpozičného svietenia cez farebné filtre vo fotokomore vytvára žiarivé farebné prechody, ktoré ďalej kombinuje s analógovou fotografiou.
Jakub Jančo

Jakub Jančo

Vyštudoval fotografiu a nové médiá na VŠVU v Bratislave v ateliéri MgA. Mira Švolíka. Venuje sa prevažne dokumentárnej fotografii a jej presahom.