Slavomíra Ondrušová • HOCIČO

Absolvovala doktorandské štúdium v ateliéri S_M_L_XL kov a šperk na VŠVU. Venuje sa prevažne kresbe, objektu a písaniu. Zaujímajú ju najmä procesy spojené s kreslením, materializáciou línie v priestore, interakcie s hmotou.
Matej Hakár

Matej Hakár • EN FACE

Zaoberá sa fotografiou architektúry, interiérov a industriálnych stavieb. Prostredníctvom média fotografie hľadá vhodný vizuálny jazyk a architektonický kontext prezentácie diela.

Tatiana Takáčová • BLUEPRINT

Je fotografka a členka združenia K. A. I. R. — Košice Artist In Residence. Jej fotografická tvorba zahŕňa zátišia, inštalácie, inscenovaný dokument a denníkové záznamy, v ktorých sa zaoberá najmä psychologickými a sociologickými témami, prípadne reaguje na globálne problémy a fenomény súčasnosti.

WORKSHOPY

Od apríla do decembra pre vás pripravujeme sériu workshopov, ktoré sú venované fotografickým, grafickým a papierovým technikám. Ich priebeh budeme postupne zverejňovať v tejto sekcii.  
Peter Fabo

Peter Fabo — Odkaz

Farebný proces (RA4) vo fotografii ponúka široké možnosti využitia najmä pri fotografickej koláži. Náš hosť Peter Fabo vo svojej tvorbe pracuje s farebným fotogramom pričom používa rôzne exeprimentálne prístupy. Kombináciou viacexpozičného svietenia cez farebné filtre vo fotokomore vytvára žiarivé farebné prechody, ktoré ďalej kombinuje s analógovou fotografiou.

Cieľ kniha — Banská Štiavnica

V rámci projektu Mesto kultúry 2019 pripravilo občianske združenie Fotogram v spolupráci s pedagógmi SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici workshop na tému knižná väzba a zošľachťovanie papiera s názvom Cieľ kniha, na ktorý…
Jakub Jančo

Jakub Jančo

Vyštudoval fotografiu a nové médiá na VŠVU v Bratislave v ateliéri MgA. Mira Švolíka. Venuje sa prevažne dokumentárnej fotografii a jej presahom.

Analógová fotografia

Workshop analógovej fotografie je určený začínajúcim, ale aj tým skúsenejším fotografom, ktorí majú záujem vylepšiť si resp. porovnať svoje postupy pri zväčšovaní v tmavej komore, retušovaní či adjustácií výsledných zväčšenín. Vo fotokomore…