Peter Fabo — Odkaz

Farebný proces (RA4) vo fotografii ponúka široké možnosti využitia najmä pri fotografickej koláži. Náš hosť Peter Fabo vo svojej tvorbe pracuje s farebným fotogramom pričom používa rôzne exeprimentálne prístupy. Kombináciou viacexpozičného svietenia cez farebné filtre vo fotokomore vytvára žiarivé farebné prechody, ktoré ďalej kombinuje s analógovou fotografiou.

Farebný proces (RA4) vo fotografii ponúka široké možnosti využitia najmä pri fotografickej koláži. Náš hosť Peter Fabo vo svojej tvorbe pracuje s farebným fotogramom pričom používa rôzne exeprimentálne prístupy. Kombináciou viacexpozičného svietenia cez farebné filtre vo fotokomore vytvára žiarivé farebné prechody, ktoré ďalej kombinuje s analógovou fotografiou.
Peter Fabo svoje magisterské štúdium ukončil na Vysokej škole umelěleckoprůmyslovej v Prahe v Ateliéri fotografie. Aktívne vystavuje v Čechách, kde žije a pracuje, a v zahraničí. V Bratislave sa napríklad predstavil minulý rok v rámci výstavy Užitočná fotografia v Slovenskej národnej galérii. Jeho tvorba zahŕňa okrem veľkoformátových farebných fotogramov aj fotografické koláže, inštalácie, alebo intarzované objekty z dreva. http://www.peterfabo.name/sk/