FOTOGRAMY

Fotogramy predstavujú najjednoduchší spôsob tvorby fotografického obrazu bez použitia fotoaparátu. To však neznamená, že neponúkajú široké možnosti využitia v umeleckej praxi. Naším hosťom bol tentokrát Peter Fabo, ktorého fotografie kombinované s fotogramom momentálne môžete vidieť na výstave Užitočná fotografia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Fabo vo svojej tvorbe voľne experimentuje s farebným RA4 procesom. Počas úvodnej prednášky, ktorá sa konala v ateliéri prípravného kurzu fotografie, autor predstavil taktiež svoju knižnú tvorbu. 

 

8. 12. 2018 o 12:00 hod., VŠVU, Drotárska cesta 44, 3. posch., č. 370, 325 

Lektori: Peter Fabo a Eva Benková

www.peterfabo.name

FB event