Lenka L. Lukačovičová

Petra Feriancová a Lenka L. Lukačovičová • BLÍZKE OKOLIE

Hlavnou témou série prednášok Lectures by Fotogram II je práca s už existujúcim (fotografickým) archívom. Všetci pozvaní hostia pracujú, či v minulosti pracovali s archívmi alebo ich tematizovaním. Ako vnímajú túto skúsenosť a akým spôsobom ovplyvnila ich ďalšie smerovanie?