Petra Feriancová a Lenka L. Lukačovičová • BLÍZKE OKOLIE

Video: Peter Zakuťanský

Hlavnou témou série prednášok Lectures by Fotogram II je práca s už existujúcim (fotografickým) archívom. Všetci pozvaní hostia pracujú, či v minulosti pracovali s archívmi alebo ich tematizovaním. Ako vnímajú túto skúsenosť a akým spôsobom ovplyvnila ich ďalšie smerovanie? Prednáška Petry Feriancovej a Lenky L. Lukačovičovej sa konala 15. decembra 2023 v bratislavskej Novej Cvernovke.

Petra Feriancová je slovenská vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje prevažne s médiom fotografie, objektom, inštaláciou a tiež s knihou, ktorá je pre ňu výtvarno-výstavným médiom. Interpretuje a reorganizuje archívy svojich blízkych, v snahe nájsť alternatívne štruktúry toho, ako sú význam a hmota konštruované a vnímané.

Lenka L. Lukačovičová je fotografka, ktorá vo svojej praxi prepája fotografiu s performance a inštaláciou. Dlhodobo sa venuje dokumentovaniu mestskej časti Trnávka. Vo svojej prezentácii predstaví projekt založený na mapovaní belgickej krajiny, do ktorej sa po rokoch vracia.

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
FPU_logo