ZVÄČŠOVANIE I., II.

Workshop zväčšovania je určený „analógovým“ fotografom, ktorí majú záujem vylepšiť si resp. porovnať svoje postupy pri zväčšovaní v tmavej komore, retušovaní či adjustácií výsledných zväčšenín. Možnosť vyskúšať si zväčšovanie fotografií pomocou filtrov upravujúcich kontrast obrazu. Ďalej ukážka techniky vykrývania a jej možností. To všetko si môžete vyskúšať v plne vybavenej fotokomore za pomoci lektorov. Chemikálie na vyvolávanie a papiere budú k dispozícii. Účastníci workshopu si môžu priniesť na zväčšovanie svoje vlastné čiernobiele negatívy. 

19. 5. a 24. 6. 2018, Ateliér Kapro, Cesta na Senec 22, Bratislava

Lektorky: Eva Benková, Dominika Jackuliaková

jackuliakova.com

FB event, FB event