WORKSHOPY

Od apríla do decembra pre vás pripravujeme sériu workshopov, ktoré sú venované fotografickým, grafickým a papierovým technikám. Ich priebeh budeme postupne zverejňovať v tejto sekcii.  
Peter Fabo

Peter Fabo — Odkaz

Farebný proces (RA4) vo fotografii ponúka široké možnosti využitia najmä pri fotografickej koláži. Náš hosť Peter Fabo vo svojej tvorbe pracuje s farebným fotogramom pričom používa rôzne exeprimentálne prístupy. Kombináciou viacexpozičného svietenia cez farebné filtre vo fotokomore vytvára žiarivé farebné prechody, ktoré ďalej kombinuje s analógovou fotografiou.

Cieľ kniha — Banská Štiavnica

V rámci projektu Mesto kultúry 2019 pripravilo občianske združenie Fotogram v spolupráci s pedagógmi SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici workshop na tému knižná väzba a zošľachťovanie papiera s názvom Cieľ kniha, na ktorý…
Jakub Jančo

Jakub Jančo

Vyštudoval fotografiu a nové médiá na VŠVU v Bratislave v ateliéri MgA. Mira Švolíka. Venuje sa prevažne dokumentárnej fotografii a jej presahom.

Analógová fotografia

Workshop analógovej fotografie je určený začínajúcim, ale aj tým skúsenejším fotografom, ktorí majú záujem vylepšiť si resp. porovnať svoje postupy pri zväčšovaní v tmavej komore, retušovaní či adjustácií výsledných zväčšenín. Vo fotokomore…
Camera lucida

Camera Lucida

Prvé podujatie zo série Workshops—Lectures, vol. 2. bude venované kresliarskej pomôcke s názvom Camera lucida. Ako táto pomôcka funguje a ako sa dá jednoducho zostrojiť vám prezradí Marek Cina, ktorý sa venuje…

LETTERPRESS

V spolupráci s Deannou Pizzitelli pripravujeme workshop Letterpressu (kníhtlače). K dispozícii pre vás máme základné tlačiarenske farby a niekoľko typov písma, z ktorých si budete môcť vyskladať vlastný text alebo si vyrobiť…

FOTOGRAMY

Fotogramy predstavujú najjednoduchší spôsob tvorby fotografického obrazu bez použitia fotoaparátu. To však neznamená, že neponúkajú široké možnosti využitia v umeleckej praxi. Naším hosťom bol tentokrát Peter Fabo, ktorého fotografie kombinované s fotogramom momentálne…