Slavomíra Ondrušová • HOCIČO

Absolvovala doktorandské štúdium v ateliéri S_M_L_XL kov a šperk na VŠVU. Venuje sa prevažne kresbe, objektu a písaniu. Zaujímajú ju najmä procesy spojené s kreslením, materializáciou línie v priestore, interakcie s hmotou.
Video: Šimon Ondruš

Hocičo o pohybe a kresbe

Prednáška Slavomíry Ondrušovej sa konala 22. 7. 2021, v Beastre na Mikulášskej 27 v Bratislave. Bola spojená s prechádzkou, pohybom a kreslením. Slavomíra Ondrušová absolvovala doktorandské štúdium v ateliéri S_M_L_XL kov a šperk na VŠVU. Venuje sa prevažne kresbe, objektu a písaniu. Zaujímajú ju najmä procesy spojené s kreslením, materializáciou línie v priestore, interakcie s hmotou. V rámci výskumu kresby vydávala spolu s Milanom Vagačom časopis X (2013-2017) a momentálne sa zaoberá rozšírením tejto témy smerom k širšej verejnosti prostredníctvom organizovania rôznych kurzov a seáns.

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
FPU_logo