Lenka L. Lukačovičová

Petra Feriancová a Lenka L. Lukačovičová • BLÍZKE OKOLIE

Hlavnou témou série prednášok Lectures by Fotogram II je práca s už existujúcim (fotografickým) archívom. Všetci pozvaní hostia pracujú, či v minulosti pracovali s archívmi alebo ich tematizovaním. Ako vnímajú túto skúsenosť a akým spôsobom ovplyvnila ich ďalšie smerovanie?
Szabolcs Barakonyi

Sabolcz Barakonyi • FORTEPAN MASTERS

Szabolcs Barakonyi sa narodil v roku 1976 v Budapešti, kde žije a pôsobí. Je autorom fotografickej publikácie Fortepan Masters, ktorá pozostáva z 330 fotografií a je výsledkom niekoľkoročného editorského výberu z digitálneho archívu Fortepan.