Tatiana Takáčová • BLUEPRINT

Je fotografka a členka združenia K. A. I. R. — Košice Artist In Residence. Jej fotografická tvorba zahŕňa zátišia, inštalácie, inscenovaný dokument a denníkové záznamy, v ktorých sa zaoberá najmä psychologickými a sociologickými témami, prípadne reaguje na globálne problémy a fenomény súčasnosti.
Video: Zvonko Lakčević

Prednáška Tatiany Takáčovej sa konala v piatok, 18. júna v Novej Cvernovke a bola venovaná kyanotypii, ktorá dnes patrí do skupiny takzvaných „alternatívnych fotografických postupov.“ Súčasťou prednášky boli aj ukážky rôznych spôsobov využitia tejto techniky. Tatiana Takáčová je fotografka a členka združenia K. A. I. R. — Košice Artist In Residence. V roku 2013 absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave/Katedru fotografie a nových medií. Vo svojej fotografickej tvorbe balansuje medzi konceptuálnou a inscenovanou fotografiou.

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
FPU_logo